Nieuws
  • Home
2016
06
15

Voorinschrijving Recreatieloop Terwispel

Voor alle afstanden tijdens de Recreatieloop Terwispel op 26 juni is het mogelijk je vooraf in te schrijven. Dus ook voor de Kidsrun.

Het voorinschrijven kent een aantal voordelen voor zowel de loper als de organisatie. Doordat de inschrijving vooraf al is geregeld hoeven de deelnemers op de dag van de loop alleen nog het startnummer af te halen in Us Doarpshûs en hoeven er verder geen administratieve handelingen meer te worden uitgevoerd. Hierdoor zullen de wachttijden tot een minimum worden beperkt. Ook wordt het hierdoor mogelijk om snel na de finish de uitslag al op te maken zodat een ieder zijn of haar eindtijd kan opzoeken.

Naast deze voordelen wordt op de startnummers van de deelnemers die zicht inschrijven vóór 20 juni de naam afgedrukt zodat zij persoonlijk kunnen worden aangemoedigd!

Auteur: G. van der Heide

Copyright © Recreatieloop Terwispel.